Λύσιμο και Δέσιμο επίπλων
Αποσύνδεση και Σύνδεση ηλεκτρικών συσκευών και φωτιστικών
Συσκευασία υαλικών και ρούχων