Ερώτηση: Αναλαμβάνετε και συσκευασία όλων των αντικειμένων;
Απ: Αναλαμβάνουμε τη συσκευασία όλων των αντικειμένων ή μόνο όσον εσείς επιθυμείτε χρησιμοποιώντας πάντα τα καλύτερα υλικά συσκευασίας.
Ερώτηση: Έχετε και ανυψωτικό μηχάνημα;
Ερώτηση: Πόσο θα μου κοστίσει μια μετακόμιση;
Ερώτηση: Θέλω να κάνω μια μετακόμιση αλλά έχω δικούς μου ανθρώπους και θα ήθελα μόνο το φορτηγό. Γίνεται;
Ερώτηση: Μπορεί κάποιος να έρθει να εκτιμήσει το κόστος της μετακόμισης;